Mentor coaching

mentor coaching

 

Czy mentor coaching jest potrzebny? Wielu coachów po ukończeniu kursu/szkolenia/programu/studiów coachingu nie wie, jak rozpocząć pracę z prawdziwym klientem. Nawet najlepsze kursy i szkolenia, czy sesje z kolegami z kursu i znajomymi nie zapewniają bowiem autentycznej praktyki. Po jakimś czasie zapał do coachingu mija, a kolejny certyfikat czy dyplom zostaje odłożony do szuflady. Chcesz rozpocząć rzetelną praktykę coachingową lub/i pracować z coachem będącym na poziomie PCC International Coach Federation, który przygotuje Cię do akredytacji ICF na poziomie ACC lub PCC? Profesjonalny mentor coaching jest tym, czego potrzebujesz.

Czym jest mentor coaching (mentoring w coachingu)?

Według International Coach Federation mentor coaching jest pracą z rozwijającym swoje umiejętności coachem w zakresie, który obejmuje:

  1. Rozwój kompetencji coachingowych
  2. Rozwój osobisty
  3. Rozwój zawodowy/biznesu

Pierwsze kroki coacha

Podczas mentoringu uczestnik ma zatem możliwość przyjrzeć się swojej postawie oraz umiejętnościom. Może również w praktyce przećwiczyć zdobytą podczas kursu wiedzę i doskonalić swoje umiejętności oraz ukierunkowywać doświadczenie, zdobywane wraz z pierwszymi samodzielnie prowadzonymi sesjami. Każdy, naprawdę każdy nowy coach obawia się samodzielnego prowadzenia sesji. Mentor coaching jest zatem nieocenioną pomocą podczas zdobywania pierwszych doświadczeń w prowadzeniu sesji.

Akredytacja ICF

Mentor coaching jest również koniecznym etapem uzyskania oraz odnowienia akredytacji International Coach Federation na poziomie ACC. W tych przypadkach wymagane jest 10 godzin zegarowych pracy z mentorem, w tym 7 godzin mentoringu grupowego i co najmniej 3 indywidualnego.  ICF wymaga aby proces mentoringu trwał przynajmniej 3 miesiące (minimalna odległość czasowa między pierwszą a ostatnią sesją mentoringu). Konieczne jest też, aby mentor coach był akredytowanym coachem ICF na poziomie PCC lub przynajmniej ACC. Sesje podczas mentor coachingu analizowane są pod kątem 11 Kompetencji Coacha ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF.

Test CKA

Podczas spotkań omawiane są także obszary testu Coach Knowledge Assessment (CKA) który jest jednym z elementów akredytacji ICF. Test ten jest zdawany indywidualnie przez każdego aplikanta online i obejmuje 155 pytań z zakresu definicji coachingu, 11 Kluczowych Kompetencji oraz Kodeksu Etycznego. Wymagane jest zaliczenie testu na poziomie 70%.

Etyka w coachingu

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku każdy coach, który będzie chciał odnowić akredytację International Coach Federation musi zdobyć min. 3 punkty CCE z zakresu etyki coacha. Jestem jedyną osobą w Polsce specjalizującą się zarówno naukowo (obroniłam pracę doktorską z etyki w coachingu), jak i zawodowo (prowadzę szkolenia z zakresu etyki coacha) w szeroko pojętej etyce w coachingu.

Jakiego mentora wybrać?

Dobrym wyborem jest mentor, który jest co najmniej na tym poziomie akredytacji, na który aplikuje kandydat. Najlepszym jest osoba, która ma dużo większe doświadczenie w coachingu, prowadziła już mentoring oraz jest na wyższym poziomie akredytacji i prowadzi dobrą praktykę coachingową. Coach na poziomie PCC ma udokumentowane przeprowadzenie przynajmniej 750 godz. zegarowych sesji z klientami. To duże doświadczenie, które przekłada się na jakość pracy z klientem. Obserwując i słuchając Twoich sesji jest w stanie wychwycić mnóstwo „informacji”. Ci z mentorów, którzy mają doświadczenie menedżerskie wiedzą też, jak Ci to przekazać jasną komunikacją i klarownym feedbackiem. Dzięki temu nie tylko spełnisz wymagania akredytacyjne, ale co najważniejsze, posuniesz się milowymi krokami w swoich umiejętnościach coachingowych. Takie doświadczenie stanie się źródłem nowej motywacji na Twojej drodze rozwoju.

Najbliższe spotkania:

KRAKÓW, RZESZÓW, WARSZAWA

Mentoring grupowy:

  • zapytaj o daty spotkań

Mentoring indywidualny:

  • ustalany indywidualnie: skype/telefon (czas trwania do lipca 2017)

CENA: 1 500 zł netto (wystawiamy FV)

Cena zawiera:

  • 7 godzin mentoringu grupowego (2 spotkania po 3,5 h)
  • 3 godziny mentoringu indywidualnego;
  • zaświadczenie zrealizowania mentoringu zgodnego z wymogami ICF.

Gwarancja miejsca po wpłacie zaliczki 500 zł na konto:
79 1090 1665 0000 0001 0068 5277
Tytuł: tmię i nazwisko, miasto, mentoring

Pojedyncza sesja mentoringowa poza powyższą ofertą 400 zł netto.

Inne lokalizacje wkrótce, zapytaj: kontakt.