Coaching biznesowy /menadżerski

balansbiznes

Coaching biznesowy jest indywidualnym wsparciem lidera i/lub organizacji w osiąganiu celów biznesowych. Stwarza dla niego okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, do odpowiedzi na niezadane wcześniej pytania, do nabrania dystansu. Coaching biznesowy poszerza perspektywę, zmienia ją, lider rozwija siebie, uczy się efektywnego planowania, komunikacji, delegowania, ale przede wszystkim łatwiej dostrzega nowe możliwości i rozwiązania.

W trakcie procesu coachingowego Klient uświadamia sobie, jakie kompetencje potrzebuje rozwijać oraz jak lepiej korzystać ze swoich naturalnych zdolności, aby osiągać zamierzone rezultaty. Doskonali swoje umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz opracowuje skuteczną strategię działania.

Coach prowadzący coaching biznesowy powinien być zorientowany w tematach związanych z zarządzaniem, pracą, odpowiedzialnością zawodową, zatrudnianiem, zwalnianiem, finansami itd. Dlatego najlepszymi coachami biznesowymi są ludzie, którzy sami „pracowali w biznesie”, sami zarządzali ludźmi oraz pieniędzmi, znają ciężar targetu, sprzedaży, presję wyników. Zawsze warto to sprawdzić przed zawarciem kontraktu. Właściciel firmy Sedmo posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku menedżerskim, w zarządzaniu ludźmi oraz wysokim budżetem.

Celem business coachingu jest szeroko rozumiany biznes, a sama praca coachingowa Klienta może skupiać się na dowolnym obszarze prowadzenia biznesu, zarządzani ludźmi, finansami. Jest to więc forma coachingu skierowana do liderów, właścicieli firm, menedżerów, dyrektorów, czy kierowników. Zawsze jednak obok celu istotnego dla organizacji jest miejsce na rozmowę o celu dotyczącym rozwoju osobistego Klienta. Często te dwie płaszczyzny życia Klienta przenikają się i mają na siebie wzajemnie wpływ.

Aby być człowiekiem sukcesu trzeba mieć przede wszystkim odwagę. Odwagę do bycia geniuszem – znajdziesz go w sobie; odwagę do nowych dróg – odkryjesz, że masz mnóstwo pomysłów; odwagę do zaczynania jeszcze raz – nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne; odwagę do bycia samotnym, gdy inni będą pytać, po co to robisz.
Masz tę odwagę? Zadzwoń 606-82-77-11