Kim jestem


Jestem człowiekiem, który ciągle się rozwija, wzrasta,
zachwyca się światem i ludźmi.
Jestem kobietą, która każdego dnia się rozwija.
Jestem żoną, która codziennie uczy się kochać na nowo i bardziej.
Jestem matką, która pragnie towarzyszyć swoim synom w codziennym odkrywaniu siebie i świata.
Jestem menedżerem z wynikami i sukcesami zawodowymi.
Jestem trenerem szkolącym z pasją.
Jestem coachem. Jestem. Słucham. Pytam.

Doktor n. humanistycznych, biofizyk, kosmolog, specjalista ZZL. Jest global executive & leadership coachem z akredytacją PCC International Coach Federation oraz członkiem zespołu coachów Marshall'a Goldshmit'a. Posiada unikalny certyfikat StandOut Strenghts Base Coaching uprawniający do wykorzystania narzędzia StandOut w zespołach i dla klientów indywidualnych. Jest jedynym w Polsce coachem pracującym w Dolinie Krzemowej.

Przeprowadziła ponad 2000 godzin zegarowych sesji coachingowych oraz ponad 6000 godzin szkoleń, głównie w środowisku biznesowym i akademickim. Jest Członkiem Zarządu International Coach Federation Polska, odpowiedzialnym za stronę merytoryczną oraz etyczną coachingu, patronaty merytoryczne ICF oraz punkty CCE, a także międzynarodowym mentorem i supervizorem coachingu. Prowadzi executive coaching, bussines & team coaching, w tym profesjonalne procesy coachingowe dla kadry menedżerskiej, zarządów i prezesów globalnych korporacji i mniejszych firm. Jej bogate doświadczenie jako coacha oraz elastyczny styl coachingu owocuje nieprawdopodobną obecnością coachingową, która otwiera przestrzeń do pracy i odkryć dla każdego klienta.

Jest uznanym trenerem biznesu z 14-letnim doświadczeniem w rozwijaniu potencjału ludzi w firmach i organizacjach oraz doświadczonym menedżerem z wieloletnim stażem zarządzania w międzynarodowych korporacjach, posiada doświadczenie w budowaniu zespołu i osiąganiu ponadprzeciętnych wyników. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju przywództwa i stylów zarządzania, zwiększania efektywności i zwinności w podejmowaniu decyzji, budowania asertywności w zarządzaniu, tworzenia efektywnych High Performing Team, wielopoziomowej komunikacji i motywacji, współpracy z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów. Jest także autorką unikalnego akredytowanego kursu „Turkusowy coach, turkusowy lider”, który łączy wiedzę i doświadczenie turkusowej pracy z ludźmi.

Jest pomysłodawczynią studiów II stopnia o specjalności coaching na UPJPII w Krakowie oraz adiunktem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Wykłada na studiach I, II, studiach doktoranckich oraz jest opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych "Profesjonalny coaching" i "Leadership w edukacji i biznesie". W ostatnich latach prowadziła wykłady ze strategii przywódczych, zarządzania, komunikacji, coachingu i etyki. Współpracuje z uczelniami oraz szkołami coachingu w Polsce, jest mówcą podczas krajowych i międzynarodowych konferencji.

Wyróżnia ją pasja i uważność.

Wybrane ukończone kursy:

2017-2018
2017-2018
2017
2017
2016
2015-2016
2014
2013-2014
2006-2007
2007-2008
2005-2006

StandOut© Strengths Coaching Trainer
Cisco Strengths Coach
Global Leader of the Future (360 Assessment Certification)
Executive Coach Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching
Professional Certified Coach ICF
Intuitive Coach© ACTP ICF
Transforming Communication
Business Coaching©
Core Concepts of Management for Managers
Coaching for Improved Performance
Certified Trainer, The Canfield Training Group