Mentor coaching

mentor coaching

Czy mentor coaching jest potrzebny? Wielu coachów po ukończeniu kursu/szkolenia/programu/studiów coachingu nie wie, jak rozpocząć pracę z prawdziwym klientem. Nawet najlepsze kursy i szkolenia, czy sesje z kolegami z kursu i znajomymi nie zapewniają bowiem autentycznej praktyki. Po jakimś czasie zapał do coachingu mija, a kolejny certyfikat czy dyplom zostaje odłożony do szuflady. Chcesz rozpocząć rzetelną praktykę coachingową? Chcesz przygotować się do akredytacji ICF na poziomie ACC lub PCC? Chcesz pogłębić swoje kompetencje coachingowe, popracować z własną świadomością coacha, poziomami słuchania, obecnością i uważnością podczas sesji?

Spotkania dedykowane są dla coachów chcących pogłębić kompetencje coachingowe, własną świadomość, otwartość, słuchanie globalne, nowe poziomy prowadzenia sesji.

Dlaczego ja?

Jestem akredytowanym coachem PCC ICF pracującym na czterech kontynentach z ponad 2000 h sesji coachingowych i zarejestrowanym mentor coachem w ICF Global. Znam wiele podejść w coachingu, uczę coachów, wykładam coaching, ale przede wszystkim jestem praktykiem. Praca z ludźmi nauczyła mnie, że w coachingu najważniejsza jest autonomia klienta, a ona zaczyna się …w Tobie. Liczy się to kim TY jesteś jako coach, jaka jest Twoja świadomość, głębia Twoich kompetencji, poziom uważności i przekonania, z jakimi “siadasz do sesji”. Wielu coachów pokłada wiele wiary w narzędzia coachingowe. Ja uważam, że najważniejszym i nieprawdopodobnie mocnym narzędziem jest sam proces coachingu oraz Ty jako coach. Dlatego tak ważne są kompetencje, które nie tylko znasz, ale rozwijasz, pogłębiasz w sobie. Im bardziej będziesz świadomy siebie, im większą wykreujesz przestrzeń klientowi tym efekty coachingu będą przerastały wszystkie oczekiwania. Zaskoczą Ciebie i klienta. Człowiek nie ma granic. Jeśli ich sam nie postawi. Zapraszam do odkrywania głębi w Tobie.

Co możesz wybrać?

⇒ Mentoring grupowy in person/online – 7 h:

Tylko 8 miejsc w każdej grupie! Spotkanie odbędzie się przy grupie co najmniej 6 os.

 • Gwarancja miejsca po wpłacie zaliczki 500 zł na konto:
  79 1090 1665 0000 0001 0068 5277
  Tytuł: tmię i nazwisko, miasto, mentoring
 • Cena in person: 1200 zł + vat
 • Cena online: 900 zł + vat
 • Co otrzymujesz? 7 godzin mentoringu grupowego wraz z zaświadczeniem zrealizowania mentoringu zgodnie z wymogami ICF, pogłębioną świadomość własnych kompetencji coachingowych, wzmocnienie na drodze rozwoju, doświadczenie mentoringu z niezwykłym mentorem 
 • Masz całą grupę chętną na mentoring? Zadzwoń po zniżki! (co najmniej 6 osób)

⇒ Mentoring indywidualny in person/online:

 • Terminy ustalane indywidualnie: zoom/skype/telefon
 • Cena 1 h online: 400 zł + vat
 • Cena 1 h in person: 500 zł + vat (+ dojazd)

Uwaga! Promocja!

⇒ 10 h mentoringu online:

 • mentornig grupowy (7 godz.) + indywidualny (3 godz.) wraz z zaświadczeniem
 • Terminy ustalane indywidualnie: zoom/skype/telefon
 • cena tylko 2400 zł + vat 

Zyskaj głębszą świadomość siebie, własnych kompetencji, doświadcz niesamowitych, głębokich sesji, bądź coachem na wielu poziomach! Każda grupa to tylko 8 miejsc. Zarezerwuj miejsce dla siebie.

Rezerwuj 

Gwarancja miejsca po wpłacie zaliczki 500 zł na konto:
SEDMO Tatiana Krawczyńska-Zaucha
55 1910 1048 2103 1183 1308 0001
Tytuł: tmię i nazwisko, miasto, mentoring

Czym jest mentor coaching (mentoring w coachingu)?

Według International Coach Federation mentor coaching jest pracą z rozwijającym swoje umiejętności coachem w zakresie, który obejmuje:

 1. Rozwój kompetencji coachingowych
 2. Rozwój osobisty
 3. Rozwój zawodowy/biznesu

Pierwsze kroki coacha

Podczas mentoringu uczestnik ma zatem możliwość przyjrzeć się swojej postawie oraz umiejętnościom. Może również w praktyce przećwiczyć zdobytą podczas kursu wiedzę i doskonalić swoje umiejętności oraz ukierunkowywać doświadczenie, zdobywane wraz z pierwszymi samodzielnie prowadzonymi sesjami. Każdy, naprawdę każdy nowy coach obawia się samodzielnego prowadzenia sesji. Mentor coaching jest zatem nieocenioną pomocą podczas zdobywania pierwszych doświadczeń w prowadzeniu sesji.

Akredytacja ICF

Mentor coaching jest również koniecznym etapem uzyskania oraz odnowienia akredytacji International Coach Federation. Wymagane jest 10 godzin zegarowych pracy z mentorem, w tym 7 godzin mentoringu grupowego i co najmniej 3 indywidualnego.  ICF wymaga aby proces mentoringu trwał przynajmniej 3 miesiące (minimalna odległość czasowa między pierwszą a ostatnią sesją mentoringu). Konieczne jest też, aby mentor coach był akredytowanym coachem ICF na poziomie PCC lub przynajmniej ACC. Sesje podczas mentor coachingu analizowane są pod kątem 11 Kompetencji Coacha ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF.

Jak wybrać mentora dla siebie?

Dobrym wyborem jest mentor, który jest co najmniej na tym poziomie akredytacji, na który aplikuje kandydat. Najlepszym jest osoba, która ma dużo większe doświadczenie w coachingu, prowadziła już mentoring oraz jest na wyższym poziomie akredytacji i prowadzi dobrą praktykę coachingową. Coach na poziomie PCC ma udokumentowane przeprowadzenie przynajmniej 750 godz. zegarowych sesji z klientami. To duże doświadczenie, które przekłada się na jakość pracy z klientem. Obserwując i słuchając Twoich sesji jest w stanie wychwycić mnóstwo “informacji”. Ci z mentorów, którzy mają doświadczenie menedżerskie wiedzą też, jak Ci to przekazać jasną komunikacją i klarownym feedbackiem. Dzięki temu nie tylko spełnisz wymagania akredytacyjne, ale co najważniejsze, posuniesz się milowymi krokami w swoich umiejętnościach coachingowych. Takie doświadczenie stanie się źródłem nowej motywacji na Twojej drodze rozwoju.

Test CKA

Poza mentoringiem możemy umówić się również na spotkania dedykowane przygotowaniu stricte do ścieżki akredytacyjnej. Podczas spotkań omawiane są obszary testu Coach Knowledge Assessment (CKA) który jest jednym z elementów akredytacji ICF. Test ten jest zdawany indywidualnie przez każdego aplikanta online i obejmuje 155 pytań z zakresu definicji coachingu, 11 Kluczowych Kompetencji oraz Kodeksu Etycznego. Wymagane jest zaliczenie testu na poziomie 70%. Przygotowanie obejmuje omawianie kompetencji coacha, etyki, mnóstwa caseów, w których pokazujesz poziom integracji Twoich przekonań i wiedzy z wymogami stawianymi przed akredytowanymi coachami.

Etyka w coachingu

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku każdy coach, który będzie chciał odnowić akredytację International Coach Federation musi zdobyć min. 3 punkty CCE z zakresu etyki coacha. Jestem jedyną osobą w Polsce specjalizującą się zarówno naukowo (obroniłam pracę doktorską z etyki w coachingu), jak i zawodowo (prowadzę szkolenia z zakresu etyki coacha) w szeroko pojętej etyce w coachingu.

Potrzebujesz informacji, zapytaj: biuro@sedmo.pl