Mentor coaching

mentor coaching

Czy mentor coaching jest potrzebny? Wielu coachów po ukończeniu kursu/szkolenia/programu/studiów coachingu nie wie, jak rozpocząć pracę z prawdziwym klientem. Nawet najlepsze kursy i szkolenia, czy sesje z kolegami z kursu i znajomymi nie zapewniają bowiem autentycznej praktyki. Po jakimś czasie zapał do coachingu mija, a kolejny certyfikat czy dyplom zostaje odłożony do szuflady. Chcesz rozpocząć rzetelną praktykę coachingową? Chcesz przygotować się do akredytacji ICF na poziomie PCC lub MCC? Chcesz pogłębić swoje kompetencje coachingowe, popracować z własną świadomością coacha, poziomami słuchania, obecnością i uważnością podczas sesji?

Spotkania dedykowane są dla coachów chcących pogłębić kompetencje coachingowe, własną świadomość, otwartość, słuchanie globalne, nowe poziomy prowadzenia sesji.

Dlaczego ja?

Jestem akredytowanym coachem MCC ICF pracującym na czterech kontynentach z ponad 2500 h sesji coachingowych i zarejestrowanym mentor coachem w ICF Global. Znam wiele podejść w coachingu, uczę coachów, wykładam coaching, ale przede wszystkim jestem praktykiem. Praca z ludźmi nauczyła mnie, że w coachingu najważniejsze są autentyczność coacha i autonomia klienta, a one zaczyna się …w Tobie. Liczy się to kim TY jesteś jako coach, jaka jest Twoja świadomość, głębia Twoich kompetencji, poziom uważności i przekonania, z jakimi “siadasz do sesji”. Wielu coachów pokłada wiele wiary w narzędzia coachingowe. Ja uważam, że najważniejszym i nieprawdopodobnie mocnym narzędziem jest sam proces coachingu oraz Ty jako coach. Dlatego tak ważne są kompetencje, które nie tylko znasz, ale rozwijasz, pogłębiasz w sobie. Im bardziej będziesz świadomy siebie, im większą wykreujesz przestrzeń klientowi tym efekty coachingu będą przerastały wszystkie oczekiwania. Zaskoczą Ciebie i klienta. Człowiek nie ma granic. Jeśli ich sam nie postawi. Zapraszam do odkrywania głębi w Tobie.

Co możesz wybrać?

⇒ Mentoring indywidualny online – 3 h:

  • Masz całą grupę chętną na mentoring? Zadzwoń po zniżki! (co najmniej 3 os.)

⇒ Pełny pakiet: mentoring grupowy i indywidualny online:

  • Terminy ustalane indywidualnie: zoom/skype/telefon
  • Kup

⇒ 10 h mentoringu online oraz 5 h przygotowania do NOWEGO egzaminu CKA:

  • mentornig grupowy (7 godz.) + indywidualny (3 godz.) wraz z zaświadczeniem
  • 5 h przygotowania do nowego egzaminu CKA
  • Terminy ustalane indywidualnie: zoom/skype/telefon
  • KUP

Czym jest mentor coaching (mentoring w coachingu)?

Według International Coach Federation mentor coaching jest pracą z rozwijającym swoje umiejętności coachem w zakresie, który obejmuje:

  1. Rozwój kompetencji coachingowych
  2. Rozwój osobisty
  3. Rozwój zawodowy/biznesu

Pierwsze kroki coacha

Podczas mentoringu uczestnik ma zatem możliwość przyjrzeć się swojej postawie oraz umiejętnościom. Może również w praktyce przećwiczyć zdobytą podczas kursu wiedzę i doskonalić swoje umiejętności oraz ukierunkowywać doświadczenie, zdobywane wraz z pierwszymi samodzielnie prowadzonymi sesjami. Każdy, naprawdę każdy nowy coach obawia się samodzielnego prowadzenia sesji. Mentor coaching jest zatem nieocenioną pomocą podczas zdobywania pierwszych doświadczeń w prowadzeniu sesji.

Akredytacja ICF

Mentor coaching jest również koniecznym etapem uzyskania oraz odnowienia akredytacji International Coach Federation. Wymagane jest 10 godzin zegarowych pracy z mentorem, w tym 7 godzin mentoringu grupowego i co najmniej 3 indywidualnego.  ICF wymaga aby proces mentoringu trwał przynajmniej 3 miesiące (minimalna odległość czasowa między pierwszą a ostatnią sesją mentoringu). Sesje podczas mentor coachingu analizowane są pod kątem Nowych Kompetencji Coacha ICF oraz Kodeksu Etycznego ICF.

Jak wybrać mentora dla siebie?

Dobrym wyborem jest mentor, który jest co najmniej na tym poziomie akredytacji, na który aplikuje kandydat. Najlepszym jest osoba, która ma dużo większe doświadczenie w coachingu, prowadziła już mentoring oraz jest na wyższym poziomie akredytacji i prowadzi dobrą praktykę coachingową. Coach na poziomie MCC ma udokumentowane przeprowadzenie przynajmniej 2500 godz. zegarowych sesji z klientami. To duże doświadczenie, które przekłada się na jakość pracy z klientem. Obserwując i słuchając Twoich sesji jest w stanie wychwycić mnóstwo “informacji”. Ci z mentorów, którzy mają doświadczenie menedżerskie wiedzą też, jak Ci to przekazać jasną komunikacją i klarownym feedbackiem. Dzięki temu nie tylko spełnisz wymagania akredytacyjne, ale co najważniejsze, posuniesz się milowymi krokami w swoich umiejętnościach coachingowych. Takie doświadczenie stanie się źródłem nowej motywacji na Twojej drodze rozwoju.

Test CKA

Jeśli nie masz zdanego egzaminu Coach Knowledge Assessment (CKA) zachęcam do wykupienia pakietu trzegiego. Będziesz mieć możliwość przygotować się do tego egzmianu z osobą, która jest jego współtwórcą! Podczas spotkań omawiane są obszary testu, który jest jednym z elementów akredytacji ICF. Test ten jest zdawany indywidualnie przez każdego aplikanta online i obejmuje 155 pytań z zakresu definicji coachingu, 8 Kluczowych Kompetencji oraz Kodeksu Etycznego. Wymagane jest zaliczenie testu na poziomie 70%. Przygotowanie obejmuje omawianie kompetencji coacha, etyki, mnóstwa caseów, w których pokazujesz poziom integracji Twoich przekonań i wiedzy z wymogami stawianymi przed akredytowanymi coachami.

Etyka w coachingu

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku każdy coach, który będzie chciał odnowić akredytację International Coach Federation musi zdobyć min. 3 punkty CCE z zakresu etyki coacha. Jestem jedyną osobą w Polsce specjalizującą się zarówno naukowo (obroniłam pracę doktorską z etyki w coachingu), jak i zawodowo (prowadzę szkolenia z zakresu etyki coacha) w szeroko pojętej etyce w coachingu.

Potrzebujesz informacji, zapytaj: biuro@sedmo.pl