Test

testJeśli nie jesteś pewna/pewien, czy w tym momencie Twojego życia coaching to dla Ciebie odpowiednia forma pracy nad swoim rozwojem wypełnij poniższy test. Odpowiedź pojawi się po zaznaczeniu odpowiedniej ilości punktów.

Czy jesteś gotowa/y na coaching?

Opracowano na podst. M. Wilczyńskiej.

W odpowiedzi na każde poniższe stwierdzenie można przyznać sobie od 1 do 5 punktów. Oznaczają one małą (1 pkt.) lub największą (5 pkt.) zgodę/gotowość na to, co jest opisane w zdaniu.

Jestem gotowa/y przychodzić na umówione sesje w wyznaczonym terminie.