Coaching

puzle

Odkryj swoje możliwości, osiągnij swój cel!

Coaching jest rozmową, w której odkrywasz siebie, zwiększasz swoją świadomość i odpowiedzialność, zwracasz się ku przyszłości. Poprzez zadawanie umiejętnych pytań i stosowanie adekwatnych narzędzi w czasie sesji coachingowej poznajesz to, co jest dla Ciebie ważne, jakie wartości decydują o Twoich życiowych wyborach oraz jakie ograniczenia powodują, że nie podejmujesz działań. Praca coachingowa uwolni Twój potencjał do maksymalizowania własnej efektywności. Coaching to inspiracja. To odkrywanie. To zdumienie. To ból tworzenia. To radość zwycięstwa.

Kiedy coaching działa?

Jedynym warunkiem, jaki stawia się przed Klientem jest pozytywne nastawienie oraz wyrażona przez niego gotowość i chęć dokonania zmian w swoim stylu działania.

Co się dzieje podczas sesji?

W procesie coachingowym zwyczajowo biorą udział dwie osoby: coach oraz Klient. Podstawową techniką, stosowaną przez coacha jest zadawanie odpowiednio sformułowanych pytań, zgodnie ze standardami sztuki coachingu. Techniki dodatkowe są różnorodne i są dobierane przez coacha adekwatnie do potrzeb Klienta. Mogą to być rozmaite ćwiczenia, gdy, testy, karty, tabele itp.

Kiedy nie stosuje się coachingu?

W coachingu nie pracuje się z depresjami, fobiami czy uzależnieniami. Coaching nie jest terapią. Patrz: założenia coachingu

Jaka ilość sesji jest właściwa dla procesu coachingowego i ile czasu zajmuje?

Ilość sesji zależy od Klienta, od jego potrzeb, nawyków i chęci zmiany. Czasem wystarczy jedna, dwie sesje, aby podjąć właściwe decyzje. Czasem potrzeba czterech, a nawet ośmiu sesji, aby oduczyć się niepotrzebnych nawyków i zastąpić je nowymi, pożądanymi. Podczas sesji coach zadaje pytania, które uruchamiają procesy myślowe Klienta. Jednak największa praca odbywa się pomiędzy sesjami, bo „uruchomiony” umysł Klienta analizuje, dokonuje wyborów, otwiera się na nowe rozwiązania. Dlatego wskazane są odpowiednie odstępy między sesjami, co najmniej 2-tygodniowe.

W jaki sposób wygląda praca z coachem?

Wspólne spotkania mogą być przeprowadzane w różny sposób, w zależności od ustaleń pomiędzy osobą coachowaną a coachem. Sesje mogą się odbywać telefonicznie, przez skype’a oraz oczywiście osobiste spotkania. Wybór należy do Klienta. Spotkania osobiste mogą się odbywać w różnych miejscach: moim biurze, biurze Klienta, w kawiarni, podczas spaceru. Sesje telefoniczne lub przez skypa zazwyczaj poddawane są testowi, w których Klient czuje się najlepiej.

Klienci mogą się ze mną kontaktować drogą mailową, przez skype’a lub telefonicznie w wypadku dodatkowych pytań lub chęci nawiązania współpracy. Informacje dostępne na stronie internetowej oraz krótka rozmowa pozwalają klientom nabyć przekonanie, że tu mogą liczyć na profesjonalną, zaufaną pomoc i wymierne efekty, wynikające ze współpracy.

Działam zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF. To znaczy m.in., że każdego człowieka traktuję z szacunkiem i zainteresowaniem. To znaczy również, że to, o czym rozmawiamy podczas sesji coachingowych, jest całkowicie poufne i nigdy nikomu nie zostanie wyjawione. Możesz się czuć całkowicie bezpieczny w swoim przeżywaniu i emocjach.

Zajmuję się:

Jeśli nie chcesz – znajdziesz powód, jeśli chcesz – znajdziesz sposób.