Etyka w coachingu

Napisany przez dnia paź 15, 2019 w aktualności, blog

Etyka w coachingu

Dzielę się wielką radością z opublikowania, po czterech pozytywnych recenzjach, mojej książki „Etyka w coachingu”. Miałam okazję zaprezentować moje podejście do etyki coacha podczas trzygodzinnego wykładu plenarnego na VIII Akademii Coachingu ICF 2019 w Poznaniu. Jeśli macie ochotę zapoznać się z publikacją można ją zamawiać pod linkiem: Książka Ze wstępu „Etyki w coachingu”: Istnieje kilka ważnych powodów podjęcia tematu etyki zawodowej coacha. Zawód coacha jest stosunkowo nowym zawodem. W Polsce jest znany od około kilkunastu lat, na świecie od trzech, czterech dekad. Pierwszą i najważniejszą przyczyną podjęcia tej tematyki jest więc fakt, że w Polsce wraz ze wzrostem ilości osób zajmujących się zawodowo i doraźnie coachingiem konieczne staje się podjęcie tematu etyki coacha systematycznie, wraz z sięgnięciem do źródeł coachingu. Po drugie, etyka zawodowa coacha w Polsce wciąż nie zajmuje należnego jej miejsca i spotyka się z zainteresowaniem stosunkowo wąskiego kręgu jednostek bardziej nastawionych na refleksję, które stanowią niewielką część wszystkich działających aktywnie coachów. Inaczej jest w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Australii, oraz w krajach, w których coaching jest już uznanym narzędziem rozwoju osobistego i zawodowego, na przykład w Niemczech, Francji czy Rosji. Tam etyka w coachingu stanowi fundament wszelkich kursów i studiów coachingu. Trzecia przyczyna to coraz większe zainteresowanie coachingiem zarówno jako narzędziem pracy z jednostkami i zespołami w organizacjach i firmach, jak i jako narzędziem rozwoju osobistego. Wiele firm, szczególnie tych z zagranicznymi korzeniami, korzysta z usług coachów, a sam rynek usług coachingowych w Polsce rozwija się bardzo szybko. Konieczne jest zatem etyczne wsparcie coachów, którzy nierzadko stają przed dylematami natury etycznej. Kolejna przyczyna to nieuregulowana sytuacja prawna coachingu w Polsce. Choć w lipcu 2014 r. coach został oficjalnie uznany w Polsce za zawód i trafił do ministerialnej klasyfikacji zawodów i specjalności, to nadal brakuje jasnych wytycznych, jakie wymagania musi spełnić osoba chcąca zostać zawodowym coachem. Ponieważ podobna sytuacja występuje w wielu krajach, rolę ujednolicenia wymagań stawianych przed aktywnie pracującymi coachami przejmują międzynarodowe organizacje coachingowe, takie jak International Coach Federation, Association for Coaching czy polska Izba Coachingu. Wydaje się, że w takiej sytuacji jeszcze bardziej palące stają się takie sprawy, jak pogłębienie i popularyzacja tematu etyki coacha, edukacja etyczna, zachęcanie do uważności etycznej i rozbudzanie wrażliwości etycznej przyszłych i pracujących aktywnie coachów. Wbrew temu, z czym autorka czasem spotyka się podczas wykła-dów czy warsztatów na temat etyki coacha kluczowe w zrozumieniu dlaczego rodzą się dylematy etyczne w pracy coacha jest szersze spoj- rzenie na samą etykę, fundamenty filozoficzne coachingu, na których opierają się jego założenia i jego istota oraz świadoma refleksja nad wartościami osobistymi i zawodowymi coachów. W książce zostały podjęte wszystkie te tematy. O autorce: Autorka od wielu zajmuje się naukowo i zawodowo coachingiem i etyką coacha. Pracuje jako Global Executive & Leadership Professional Certified Coachem (PCC ICF) oraz Executive Coach w  zespole Marshalla Goldshmita. Jest uznanym trenerem biznesu, szkolącym wyższe kadry menedżerskie w firmach i korporacjach. Od 2015 jest Dyrektorem ds. Etyki...

Czytaj więcej »