Etyka coacha: algorytmy rozwiązywania dylematów etycznych

Napisany przez dnia mar 23, 2017 w aktualności

Etyka coacha: algorytmy rozwiązywania dylematów etycznych

 

 

Międzynarodowa Konferencja i Targi Coachingu Warszawa

Pałac Nauki i Kultury, 21-22.03.2017

Wraz ze światowej sławy coachami praktykami wygłoszę prelekcję nt. „Etyka coacha: algorytmy rozwiązywania dylematów etycznych”.

 

 

 

 

 

 

Pałac Nauki i Kultury, 21.03.2017, godz. 13.00-14.00, sala K2, 1 CCE

Etyka coacha: algorytmy rozwiązywania dylematów etycznych

Podejmowanie decyzji etycznych jest nieliniowym procesem kognitywnym. W profesjonalnym coachingu proces ten powinien się rozpocząć na etapie szkolenia początkowego wyrównaniem wiedzy etycznej oraz uwrażliwieniem przyszłych coachów na pojawiające się dylematy. Kolejny etap to permanentny rozwój coacha w oparciu o superwizję oraz szkolenia i warsztaty dotyczące etyki w coachingu. Prelegentka przedstawi tło etyczne coachingu, możliwe punkty pojawienia się dylematów etycznych w pracy coacha oraz zaproponuje modele ich rozwiązywania.  Algorytmy postępowania w obliczu pojawiających się dylematów etycznych nie tylko wprowadzają jasność na drodze podejmowania decyzji etycznych lecz także stanowią zachętę dla coachów do profesjonalnego rozwoju w oparciu o jeden z fundamentów zawodu jakim jest etyka w coachingu.

Tatiana Krawczyńska–Zaucha. Doktor nauk humanistycznych, biofizyk, trener biznesu i akredytowany coach na poziomie PCC International Coach Federation. Członek Komisji Etyki ICF w Polsce. Przez 12 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania. Wykładowca akademicki coachingu i filozofii. Właścicielka firmy SEDMO. Specjalizuje się w szkoleniach z zarządzania, budowania skutecznego przywództwa i wizerunku lidera, tworzenia zespołów i kierowania nimi, wykorzystania emocji w sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów oraz etyki biznesu i etyki coacha. Prowadzi coaching integralny dla wszystkich poziomów oraz mentoring i superwizję w coachingu. Osoba pełna pasji, zafascynowana rozwojem świadomości i rozprzestrzenianiem turkusu w społeczeństwie.

Zapraszamy 🙂

Odpowiedz